Dokumen Pusat P2KT

  1. KURIKULUM FBS LENGKAP
  2. KURIKULUM FE LENGKAP
  3. KURIKULUM FHIS LENGKAP
  4. KURIKULUM FIP LENGKAP
  5. KURIKULUM FMIPA LENGKAP
  6. KURIKULUM FOK LENGKAP
  7. KURIKULUM FTK LENGKAP
  8. NASKAH AKADEMIK
  9. PANDUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM LENGKAP
  10. PANDUAN PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN LENGKAP